architectuur vakmanschap inspiratie

Energieneutraal gasloos kleedgebouw

Voor de gemeente Utrecht heeft architect Ernst van der Vecht een kleedgebouw ontworpen. Het gaat om een nieuwbouw met vier kleedkamers, scheidsrechter-kleedkamers, ballenhok, EHBO e.d. Het is gekoppeld aan de bestaande kantine.

Het gebouw is energieneutraal, van gas los en gemaakt met duurzame materialen en bouwmethoden.

Energieneutraal: Goed geïsoleerd (vloer Rc=5, gevel Rc=6, dak Rc=7), er komen veel PV-panelen op het dak en er komt een warmtepomp.

De duurzame materialen zijn bijvoorbeeld de bamboe gevelbeplanking en waar mogelijk andere C2C-materialen en materialen met een lage LCA-waarde (milieukosten). Een duurzame bouwmethode is bijvoorbeeld het schroeven van de dakbedekking in plaats van het plakken, zo kan het ooit makkelijker gescheiden worden.

Van gas los spreekt voor zich en is een eis van de gemeente. Als ik het voor het zeggen had, zou ik er hier voor gekozen hebben om de redelijk nieuwe installatie van het te slopen kleedgebouw te hergebruiken in de nieuwbouw. Gelukkig wordt het langzamerhand wel gebruikelijker om te kiezen voor het ‘natuurlijk vervangingsmoment’ en worden de milieukosten van het vervangen en bouwen meer meegenomen in de beslissingen.

energieneutraal en gasloos

Het getoonde ontwerp is het Voorlopig Ontwerp dat is voorgelegd aan de voetbalclub. Die had weinig invloed op het ontwerp. Dat is jammer, want ik probeer veel rekening te houden met de wensen van de gebruikers, naast de wensen van de opdrachtgever.